POMEMBNO OBVESTILO – Skrb za zdravje in zaščita pred virusom sta na prvem mestu!

Prodaja naših visokih gred v teh izrednih razmerah deluje nemoteno. Ukrepe za zdravje ter zaščito zaposlenih in naših kupcev postavljamo na prvo mesto. V skrbi za zdravje smo sprejeli vrsto ukrepov, ki nam in vam zagotavljajo zanesljivo zaščito pred virusom.

Prilagojen način dela naše ekipe:

 • Delo poteka v dveh izmenah in tako sta v hali največ dva zaposlena naenkrat.
 • Celotna ekipa je ustrezno zaščitena (maske, rokavice) ter se giblje na varnostni razdalji vsaj 2 m.
 • Naša ekipa upošteva navodila za pravilno umivanje rok ter pravila higiene kašljanja in kihanja.
 • Vsi prostori se redno prezračujejo.
 • Mesta, kjer prihaja do stikov, se redno razkužujejo (kljuke, orodje, …)
 • Po opravljenem delu naša ekipa razkuži in očisti vse delovne površine.

Zaradi izredne situacije smo sprejeli tudi ukrepe glede razlaganja kamiona:

 • Dobavnica naj bo ustrezno zaščitena poleg materiala na paleti.
 • Šofer, ki pripelje kamion, se naj ne dotika naših predmetov in ne hodi v naše prostore.
 • Kamion naj pripravi za razlaganje, tako da lahko paleto iz kamiona z viličarjem prevzame naš delavec, brez da bi se dotikal vašega kamiona.
 • V času, ko se kamion razlaga, naj bo šofer v kabini.
 • Komunikacija naj poteka izključno po telefonu.
 • Podpisano dobavnico vam bomo skenirano vrnili po e-pošti.

Navodilo za varno predajo visoke grede strankam:

 • Blago – visoka greda, polnilo,… je pripravljeno in embalirano na paletah za naklado z viličarjem.
 • Dobavnica je ustrezno zaščitena poleg blaga na paleti.
 • Šofer, ki pride po blago, se ne dotika naših predmetov in ne hodi v naše prostore.
 • Pripravi kamion za naklado, tako da lahko palete z viličarjem naloži v kamion naš delavec, brez da bi se dotikal vašega kamiona.
 • V času, ko se kamion nalaga, je šofer v kabini.
 • Komunikacija poteka izključno po telefonu.
 • Po končanem nalaganju fotografiramo naloženo blago in registersko tablico kamiona.
 • Dobavnico nam stranka podpiše in skenirano oz. fotografirano pošlje na naš e-mail.

Navodila so narejena na način, da zaščitimo drug drugega, kar je sedaj ključnega pomena za vse nas.